ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ CIVIS

Το ΕΚΠΑ μετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο CIVIS που απαρτίζουν τα Πανεπιστήμια:

 • Aix-Marseille Université (France),
 • National and Kapodistrian University of Athens (Greece),
 • University of Bucharest (Romania),
 • Université Libre de Bruxelles (Belgium),
 • Universidad Autónoma de Madrid (Spain),
 • Sapienza Università di Roma (Italia),
 • Stockholm University (Sweden) and
 • Eberhard Karls Universität Tübingen (Germany).

ΤοCIVISπροκηρύσσει τις δύο πρώτες δράσεις του και προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για τη συνδιοργάνωση μεταξύ των Πανεπιστημίων του δικτύου προγραμμάτων σύντομης κινητικότητας μελών ΔΕΠ και φοιτητών (διεθνών ημερών/εβδομάδων και εποχιακών σχολείων), όπως περιγράφονται στις συνημμένες προκηρύξεις:( Πατήστε στους παρακάτω υπερσυνδέσμους)

Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων είναι:

 • CIVIS Student Week/ Days: May 15, 2020, or October 15, 2020.
 • CIVIS Schools to be held in the Summer 2020:April 1, 2020.
 • CIVIS Schools to be held in the next academic years (2020-21, 2021-22): October 31st for a CS to be held in the next Spring Semester and April 1 for a CS to be held in the next Summer or in the next Winter Semester.

Τυχόν ερωτήματα μπορείτε να απευθύνετε στο: info-civis[at]uoa[dot]gr