ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

[CIVIS] ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ CIVIS

H συμμαχία των Πανεπιστημίων του CIVIS στο οποίο συμμετέχει το ΕΚΠΑ δημοσιοποίησε τη δεύτερη πρόσκληση για σχέδια ανάπτυξης προγραμμάτων βραχυπρόθεσμης κινητικότητας (short term mobility) με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ακαδημαϊκών και ερευνητών από τα οκτώ πανεπιστήμια, μέλη του CIVIS.

Διάρκεια και τύπος προγραμμάτων CIVIS:

  1. CIVIS STUDENT WEEK: 5 days
  2. CIVIS STUDENT DAYS: 2 to 4 days
  3. BLENDED PROGRAM: must include physical and virtual mobility. The virtual mobility part has no duration limit.

Οι προτάσεις που θα επιλεχθούν βάσει των κριτηρίων θα λάβουν υποστήριξη από τον προϋπολογισμό του CIVIS για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και υποστήριξης ενός αριθμού φοιτητών από κάθε ένα από τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια στα όρια που προβλέπει το Erasmus+ και αναφέρει αναλυτικά η πρόσκληση.

Δείτε αναλυτικά όλες της προϋποθέσεις για να κάνετε αιτήσεις στην σελίδα: https://civis.eu/en/activities/civis-call-1-intensive-programs-civis-student-week-days

Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 30η Νοεμβρίου 2020

Με εκτίμηση,

η ομάδα του CIVIS στο ΕΚΠΑ