ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

CIVIS-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

Πρόσκληση για επιλογή εξερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ για φοίτηση στα Παν/μια μέλη της συμμαχίας Παν/μίων CIVIS το ακαδ. έτος 2021-22

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους Διδάκτορες) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών (πρόγραμμα Erasmus+ CIVIS) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση να μεταβούν σε κάποιο από τα συμμετέχοντα Παν/μια του πανεπιστημιακού Δικτύου συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS-‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’ στο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEANUNIVERSITY”, η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+.

Τα Πανεπιστήμια είναι: 

 • το ΠανεπιστήμιοAix - Marseille (Aix-en-ProvenceandMarseille, Γαλλία),
 • το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université LibredeBruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο),
 • το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, UniversitateadinBucurești (Βουκουρέστι, Ρουμανία),
 • το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, UniversidadAutónomadeMadrid (Μαδρίτη, Ισπανία),
 • το SapienzaUniversità diRoma (Ρώμη, Ιταλία),
 • τοEberhard -Karls- UniversitätTübingen(Τίμπιγκεν, Γερμανία)
 • τοStockholmsUniversitet(Στοκχόλμη, Σουηδία)

Θα επιλεγούν 8 φοιτητές, ένας φοιτητής για κάθε πανεπιστήμιο, εφόσον υπάρχει το αντίστοιχο Τμήμα.

Δείτε εδώ τον πίνακα  με τα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια CIVIS.

Στην ιστοσελίδα του CIVIS https://civis.eu/el/sxetika-me-to-civis/panepisthmia υπάρχει παραπομπή σε κάθε Πανεπιστήμιο όπου μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες για τις Σχολές και τα Τμήματά τους, τα προγράμματα σπουδών καθώς και τη γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων στο συγκεκριμένο Τμήμα (δηλ. αν είναι η γλώσσα της χώρας ή/και η αγγλική για εισερχόμενους φοιτητές Erasmus και το απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας). Επιπλέον, αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις κάθε Ιδρύματος για την αποδοχή φοιτητών ERASMUS (θέσεις, κύκλο σπουδών, γλώσσα διδασκαλίας κ.α.) αναφέρονται στο αρχείο excelπου συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα Erasmus+ Σπουδές

Στη διαδικασία αιτήσεων και επιλογής μπορούν να συμμετάσχουν φοιτητές που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Προπτυχιακοί φοιτητές: α) πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον στο δεύτερο έτος σπουδών τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση και β) να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον τόσα μαθήματα όσα αντιστοιχούν αριθμητικά σε ένα έτος σπουδών.
 • Μεταπτυχιακοί φοιτητές: να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το α' εξάμηνο των σπουδών τους στο ΠΜΣ στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι, επομένως να φοιτούν στο 3ο εξάμηνο του προγράμματος.
 • Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.
 • Οι φοιτητές που βρίσκονται στο τελευταίο έτος φοίτησης ή είναι επί πτυχίω, έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο αν χρωστούν ικανό αριθμό μαθημάτων, τα οποία να αντιστοιχούν τουλάχιστον σε 30 Πιστωτικές μονάδες (ECTScredits), ώστε να έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων από το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου υποδοχής και αντίστοιχα αναγνώρισής τους στο ΕΚΠΑ.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ποιότητας της κινητικότητας απαιτείται η καλή γνώση της επίσημης γλώσσας διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής (ή άλλης γλώσσας στην περίπτωση που το Πανεπιστήμιο χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα διδασκαλίας για τους αλλοδαπούς φοιτητές του).   

 •  Για το λόγο αυτό το Ίδρυμά μας έχει ορίσει ελάχιστο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσομάθειας, το επίπεδο Β2, σύμφωνα με την κλίμακα γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η πιστοποίηση του επιπέδου γλωσσομάθειας γίνεται αποκλειστικά με την υποβολή των αντίστοιχων τίτλων.Οι τίτλοι που γίνονται δεκτοί είναι αυτοί τους οποίους αναγνωρίζει το ΑΣΕΠ.Για τους φοιτητές των ξενόγλωσσων τμημάτων που δεν κατέχουν τίτλο γλωσσομάθειας πρέπει να βεβαιώνεται από τον/την Πρόεδρο του Τμήματος η καλή γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων ξένης γλώσσας και φιλολογίας δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν την βεβαίωση αυτή, εφόσον η γλώσσα στην οποία γίνονται τα μαθήματα στο Ίδρυμα υποδοχής είναι αυτή του πτυχίου τους.

 • Φοιτητές που έχουν ήδη μετακινηθεί με το πρόγραμμα Erasmus+ για σπουδές ή για πρακτική άσκηση είναι επιλέξιμοι να μετακινηθούν ξανά στο νέο πρόγραμμα Erasmus+, εφόσον το συνολικό διάστημα μετακίνησης δεν υπερβαίνει τους 12 μήνες (συνυπολογίζεται το παλιό και το νέο διάστημα) ανά κύκλο σπουδών.

Σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος ERASMUS+ η ελάχιστη διάρκεια σπουδών είναι τρεις μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση για κάθε χώρα υποδοχής έχει ως εξής:

 

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης

Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ERASMUS+ των φοιτητών που θα μετακινηθούν για σπουδές στα Παν/μια του CIVIS για το έτος 2021-22 καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

Ομάδα

Χώρα

Ποσό μηνιαίας επιχορήγησης (€/μήνα)

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία

520

 

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

Βέλγιο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

470

Χώρες με χαμηλότερο κόστος διαβίωσης

Ρουμανία

420

Επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται από το πρόγραμμα ERASMUS+ για τους φοιτητές από κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (100 Ευρώ/μήνα). Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στη σχετική ενότητα της ιστοσελίδας του ΤΕΔΣ. Επίσης επιπλέον χρηματοδότηση προβλέπεται για τους φοιτητές με Ειδικές Ανάγκες για την κάλυψη τυχόν επιπρόσθετων δαπανών κατά τη διάρκεια της κινητικότητας στο εξωτερικό.

 

Δικαιολογητικά αίτησης

 1 αίτηση

2. ανάλογα με τη φοιτηση τα δικαιολογητικά διαφοροποιούνται ως εξής:

Προπτυχιακοί φοιτητές

1. Αναλυτική βαθμολογία  (Κριτήριο: Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο έως τη στιγμή που κάνει αίτηση για μετακίνηση Erasmus.)

2. Ξένη Γλώσσα (κριτήριο: Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής -τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Μεταπτυχιακοί φοιτητές

1. Πτυχίο (Κριτήριο: Βαθμός)

2. Αναλυτική βαθμολογία (Κριτήριο: Μέσος όρος βαθμολογίας με βάση την αναλυτική βαθμολογία του φοιτητή μετά την τελευταία εξεταστική περίοδο).

3.Ξένη Γλώσσα (κριτήριο: Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (-ίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).

Υποψήφιοι διδάκτορες

1. Πτυχίο (Κριτήριο: Βαθμός)

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Κριτήριο: Βαθμός)

3. Ξένη Γλώσσα (κριτήριο: Επίπεδο γνώσης της γλώσσας διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο υποδοχής (τίτλος επιπέδου Β2 ή ανώτερου).
Για την επιλογή υποψηφίων διδακτόρων είναι απαραίτητη η αιτιολογημένη εισήγηση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία θα αναγράφεται το θέμα της διατριβής και θα βεβαιώνεται ότι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσει ο υποψήφιος στο εξωτερικό θα αποτελέσει μέρος της ερευνητικής του εργασίας για την εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής καθώς και ότι θα προσμετρηθεί στον συνολικό χρόνο των σπουδών του.

Η κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται (ΜΟΝΟ) μέσω www.wetransfer.com  προσθέτοντας το email  mkouroup[at]uoa[dot]gr  μέχρι και 18/04/2021. Το wetransfer παρέχει άμεση ανατροφοδότηση ότι στάλθηκαν τα δικαιολογητικά σας και ενημέρωση μόλις αποθηκεύσει η υπεύθυνη το περιεχόμενο της αποστολής σας.

Ενημερώνουμε, επίσης, τους φοιτητές ότι τόσο η ανακοίνωση των επιλεγμένων φοιτητών, όσο και η σειρά κατάταξης των αποτελεσμάτων, θα γίνει στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η συμμετοχή των φοιτητών στο πρόγραμμα θα οριστικοποιηθεί αφού αποσταλεί από το ΤΕΔΣ «nomination» για κάθε φοιτητή προς τα Ιδρύματα υποδοχής και μόνο αν γίνουν αποδεκτοί από το αντίστοιχο τμήμα του Ιδρύματος υποδοχής.

                           Μαρία Δασκολιά               Φαίη Αντωνίου

 Αναπλ. Καθηγήτρια ΠαιΤΔΕ                   Επικ. Καθηγήτρια ΠαιΤΔΕ

                                                 Ακαδημαϊκές Υπεύθυνες CIVIS