ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

CIVIS COURSES

To ΕΚΠΑ μέσω της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο τουCIVIS, προσφέρει τη δυνατότηταστους φοιτητές των ιδρυμάτων του CIVISνα συμμετάσχουν σεεκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες τα CIVIS Courses, σταπλαίσια των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δράσεων των CIVIS HUBSκαι τωνShort Term Mobility Courses και υποστηρίζει οικονομικά τη φυσικήκινητικότητα (διαμονή φοιτητή και μετακίνηση/αεροπορικά) σύμφωνα με ταοριζόμενα στην κάθε πρόσκληση.

Σημειώνεται, πως βασικές προϋποθέσειςγια τη λήψη της οικονομικής υποστήριξηςαποτελούν: ο συμμετέχων ναείναι εγγεγραμμένος φοιτητής του ΕΚΠΑ (να διατηρεί τη φοιτητική τουιδιότητα) και να μη λαμβάνει άλλη επιχορήγηση Erasmusγια το διάστημα

κατά το οποίο διεξάγεται η εκάστοτε εκπαιδευτική δραστηριότητα CIVIS.

Διαβάστε τις πληροφορίες για τα νέa CIVIS μαθήματα και δηλώστεσυμμετοχή!