ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝ/ΜΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΠΑΝ/ΜΙΩΝ CIVIS ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του ΠαιΤΔΕ (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους Διδάκτορες) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Ανταλλαγής Φοιτητών (πρόγραμμα Erasmus+ CIVIS) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ότι μπορούν να υποβάλουν αίτηση να μεταβούν σε κάποιο από τα 10 συμμετέχοντα Παν/μια του πανεπιστημιακού Δικτύου συνεργασίας με την επωνυμία CIVIS - ‘Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης’, στο πλαίσιο της δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “EUROPEANUNIVERSITY”, η οποία αποτελεί δράση του προγράμματος Erasmus+.

Η κατάθεση της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών γίνεται (ΜΟΝΟ) μέσω www.wetransfer.com προσθέτοντας το emailmkouroup[at]uoa[dot]grμέχρι και 20/03/2022.

Για περαιτέρω πληροφόρησή σας δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τον Οδηγό Μοριοδότησης και τον Πίνακα Συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων.