ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΜΑΡΙΑΣ ΖΑΟΥΣΗ»

Το  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών  προκηρύσσει  τρεις (3) υποτροφίες  για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου και για εκπόνηση διδακτορικής έρευνας  εξ ολοκλήρου στο εξωτερικό,  στον τομέα της Ψυχιατρικής  κατά το ακαδ. έτος 2023- 2024, από τα έσοδα του κληροδοτήματος «εις μνήμην Μαρίας Ζαούση».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  08/05/2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την  ανακοίνωση του ΙΚΥ  και την  προκήρυξη.