ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ

Προκηρύσσεται η χορήγηση με επιλογή πέντε (05) υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 σε βάρος των εσόδων του κληροδοτήματος ΠΑΝ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ για σπουδές Δευτέρου Κύκλου (μεταπτυχιακές) ή Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για ένα (1) έτος.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 09.02.2024 – 18.03.2024

Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών εδώ.