ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024

Καλούνται οι φοιτήτριες/φοιτητές που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2024 να υποβάλλουν αίτηση ορκωμοσίας

από 23 Απριλίου 2024 έως 2 Μαΐου 2024

στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr@eds.uoa.gr  με θέμα: «Συμμετοχή στην ορκωμοσία προπτυχιακών φοιτητών» επισυνάπτοντας:

Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (2 όψεις)

Φωτοτυπία ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο) και, σε περίπτωση απώλειας, Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/1986.

Βεβαιώσεις περάτωσης σπουδών θα χορηγηθούν μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Για την ημερομηνία ορκωμοσίας θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση.   

Επισυνάπτεται η Αίτηση Ορκωμοσίας

Από τη Γραμματεία του Τμήματος