ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ CIVIS

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ / ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΕ CIVIS BIPS

Αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές,

σας γνωστοποιούμε ότι έχουν εγκριθεί από το Steering Committee του CIVIS (και κάποια έχουν ήδη ξεκινήσει) 24 CIVIS Blended Intensive Programs (BIPs) https://civis.eu/en/blended-intensive-programmes τα οποία είναι μια νέα μορφή κινητικότητας του Erasmus+ που συνδυάζει τη διαδικτυακή διδασκαλία με μια σύντομη περίοδο φυσικής κινητικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, φοιτητές/ φοιτήτριες των Παν/μίων CIVIS μπορούν να πραγματοποιήσουν βραχυχρόνια δραστηριότητα κινητικότητας με φυσική παρουσία μίας εβδομάδας σε ένα από τα παν/μια CIVIS, συνδυαστικά με υποχρεωτική εικονική συνιστώσα (πριν ή μετά τη φυσική κινητικότητα) που θα διευκολύνει τη συνεργατική διαδικτυακή μάθηση και την ομαδική εργασία. Τα περισσότερα ΒΙΡ έχουν διεπιστημονικό χαρακτήρα και ανεξάρτητα από τη θεματική τους μπορούν να συμμετάσχουν και να επιλεχθούν φοιτητές/ φοιτήτριες από κάθε Τμήμα του ΕΚΠΑ.

Ακολουθεί σύντομη ενημέρωση για κάποια βασικά θέματα που αφορούν τα ΒΙΡ:

Η κινητικότητα με φυσική παρουσία στα CIVIS BIPs έχει διάρκεια 5 ημερών, και μαζί με την εικονική συνιστώσα, καταλήγει στην απονομή τουλάχιστον τριών έως και έξι μονάδων ECTS στους/στις φοιτητές/ φοιτήτριες. Ο ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων σε κάθε BIP είναι 15 (μη συμπεριλαμβανομένων των φοιτητών/ φοιτητριών του Ιδρύματος υποδοχής), ενώ οι ατομικές δαπάνες (και υπό προϋποθέσεις οι δαπάνες μετακίνησης), καλύπτονται από το Ίδρυμα Αποστολής (από τη χρηματοδότηση που έχει λάβει για την συνολική κινητικότητα ERASMUS+ του Ιδρύματος).

Πιο αναλυτικά η προβλεπόμενη επιχορήγηση των φοιτητών/φοιτητριών είναι η εξής:

Διάρκεια Κινητικότητας με Φυσική Παρουσία 5 ημέρες +2 επιπλέον ημέρες ταξιδίου (μια ημέρα πριν και μια μετά τη λήξη του προγράμματος), Ποσό Επιχορήγησης: 70 ευρώ την ημέρα.

Στην περίπτωση φοιτητών/φοιτητριών με λιγότερες ευκαιρίες υπάρχει επιπλέον επιχορήγηση +100 ευρώ καθώς και επιχορήγηση για τις δαπάνες ταξιδίου. Η πληρωμή γίνεται σε 2 δόσεις μια πριν το ταξίδι (το 80% του ποσού) και το υπόλοιπο 20% καταβάλλεται όταν επιστρέψουν.

Οι φοιτητές/ φοιτήτριες υποβάλλουν αίτηση σε ειδική πλατφόρμα του CIVIS και επιλέγονται από τον/τη συντονιστή/συντονίστρια του κάθε ΒΙΡ. Κατόπιν ανακοινώνονται τα αποτελέσματα στην ίδια πλατφόρμα οπότε οι υπεύθυνοι/υπεύθυνες κινητικότητας σε κάθε Παν/μιο του CIVIS υποχρεούνται να απαντήσουν εντός ολίγων ημερών αν οι συγκεκριμένοι/ες φοιτητές/φοιτήτριες είναι όντως επιλέξιμοι/ες (δηλ. αν θα διατηρήσουν τη φοιτητική ιδιότητα για όλη τη διάρκεια του προγράμματος -για το φυσικό και το εικονικό μέρος- καθώς και αν έχουν άλλη υποτροφία Erasmus κατά την εβδομάδα της φυσικής τους κινητικότητας). Μετά την οριστικοποίηση του καταλόγου των συμμετεχόντων φοιτητών/φοιτητριών ακολουθεί η διαδικασία αίτησης προς το Τμήμα μας μέσω της πλατφόρμας Erasmus και της επισύναψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών και κατόπιν όλα όσα το Erasmus απαιτεί για την διαδικασία συμμετοχής και επιχορήγησης.

Όσον αφορά το ακαδημαϊκό μέρος της συμμετοχής, για κάθε φοιτητή/ φοιτήτρια απαιτείται η υπογραφή του εντύπου Erasmus Learning Agreement το οποίο θα υπογράφεται από τον/τη συντονιστή/στρια κάθε ΒΙΡ και από τον/την ακαδ. υπεύθυνο CIVIS κάθε Σχολής/Τμήματος του ΕΚΠΑ. Η αναγνώριση των πιστωτικών μονάδων ECTS στο ΕΚΠΑ, με βάση την σχετική απόφαση της Συγκλήτου, θα γίνεται με την αναγραφή στο Παράρτημα Διπλώματος της συμμετοχής του φοιτητή σε CIVIS ΒΙΡ και των πιστωτικών μονάδων ECTS που του χορήγησε το Ίδρυμα Υποδοχής