ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Ενημερώνουμε το φοιτητικό κοινό μας ότι στο ΕΚΠΑ λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης, του οποίου ο ρόλος είναι να υποστηρίζει και να συμβουλεύει φοιτητές και αποφοίτους όσον  αφορά τη σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας. Μεταξύ των άλλων υπηρεσιών που προσφέρονται είναι η εύρεση και επιλογή του κατάλληλου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και η ενημέρωση για εύρεση απασχόλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όσοι φοιτητές και απόφοιτοι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερώσεις για τα νέα και τις δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης ή για δυνατότητες εύρεσης εργασίας μπορούν να επικοινωνήσουν στέλνοντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και mail) στο γραφείο.

Τα στοιχεία επικοινωνίας των στελεχών του Γραφείου Διασύνδεσης είναι τα εξής:

Βικτώρια Κασβίκη, τηλ: 210-3689686,  email: vkasv@uoa.gr

Ματθαίος Παντουβάκης , τηλ: 2103689152, email: matpan@uoa.gr