ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ«ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ»ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΠΕ-ΕΚΠΑ

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕργΠΕ - ΕΚΠΑ) σχεδίασε και πραγματοποιεί εξ αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Επιστήμη των Πολιτών και Περιβαλλοντική́ Εκπαίδευση για την Αειφορία». Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Cos4Cloud (HORIZON 2020), στο οποίο το ΕργΠΕ – ΕΚΠΑ είναι εθνικός συντονιστής. Την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος έχει η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει:
α. στην ενημέρωση βασικών συντελεστών της σχολικής πρακτικής της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕ/ΕΑΑ) πάνω στο πεδίο της Επιστήμης των Πολιτών (ΕτΠ) και
β. στην υποστήριξη της υλοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων ΕτΠ στο πλαίσιο της ΠΕ/ΕΑΑ για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειας Αττικής.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα διενεργείται μέσα στο διάστημα από 27/06 έως και 27/09/2020 και θα είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
•   4 εβδομάδες εξ αποστάσεως παρακολούθησης και μελέτης του επιμορφωτικού υλικού (από́ 27/06 έως 26/07/2020) και
•   4 εβδομάδες συνεργασίας για την εκπόνηση της εργασίας με αντικείμενο τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (από́ 31/08 έως 27/09/2020). 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας Eclass του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η πρώτη συνάντηση σύγχρονης εκπαίδευσης έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 01/07/2020.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αυτό είναι μία από τις δράσεις που σχεδιάζει και πρόκειται να υλοποιήσει το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα στην επόμενη διετία, που στοχεύουν στην ενημέρωση και υποστήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας της ΠΕ/ΕΑΑ στη χώρα μας πάνω στις δυνατότητες ένταξης και αξιοποίησης της Επιστήμης των Πολιτών στην εκπαιδευτική πράξη.

Παραμείνετε συντονισμένοι για να ενημερώνεστε για τις δράσεις αυτές.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη 

Μαρία Δασκολιά         

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διευθύντρια του ΕργΠΕ-ΕΚΠΑ