ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ - ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ" (ΦΑ100)

Η εξέταση του μαθήματος "Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Γραμματεία - Θεματογραφία" (ΦΑ100) (για τους/τις επί πτυχίω φοιτητές/τριες) του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα γίνει στις 3 Ιουλίου, ώρες 16.30 - 18.30, αμφιθέατρο 445.

Η ύλη έχει αναρτηθεί στις ανακοινώσεις της ηλεκτρονικής τάξης.

Η διδάσκουσα

Ελένη Τσιτσιανοπούλου