ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για λήψη δωρεάν  σίτισηςπαρατείνεται έως την  Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική  ανακοίνωση.