ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙ.Τ.Δ.Ε ΣΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΜΕ ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ "ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ Δ?

Δείτε την  Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και Διδακτική Θετικών Επιστημών".

Προκήρυξη θέσης (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 13622)

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 13622)

Πρόσκληση - Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 13622)

Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 13622)

Πρόσκληση_Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την Εισηγητική Έκθεση (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 13622)

Ημερήσια Διάταξη της 4ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 06-11-20