ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΜΣ «ΘΕΩΡΙΑ, ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ (ΘΕΠΑΕΕ)» (ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2024-2025)

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου (ΘΕΠΑΕΕ)» (ΦΕΚ 5500 τεύχος Β’ 7.12.2018, ΦΕΚ 3133, τεύχος β΄ 6.8.2019), καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για:

α) Από 15 έως 20 θέσεις, για την Ειδίκευση «Διδασκαλία Ανθρωπιστικών Αντικειμένων και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση»

β) Από 15 έως 20 θέσεις, για την Ειδίκευση «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»

Τα δικαιολογητικά και για τις δύο ειδικεύσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση thepae@ppp.uoa.gr από την 1/6/2024 έως τις 8/9/2024.

Οι συνεντεύξεις αναμένεται να διεξαχθούν μέσα στο δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη.