ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

"ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ" - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2019
Από Αναπλ. Καθηγήτρια Μαρία Δασκολιά:

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα "Ψυχολογικές
προσεγγίσεις των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων στην εκπαίδευση
και την επικοινωνία" ότι δεν θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση της Τρίτης
12/11 λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε επιστημονική συνάντηση στο
εξωτερικό. Το μάθημα θα αναπληρωθεί σε νέα ημερομηνία ύστερα από
συνεννόηση με τους φοιτητές.