ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΙ.Τ.Δ.Ε. ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ

Δείτε την Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Διαπολιτισμική εκπαίδευση: Επιστημολογικές παραδοχές και εκπαιδευτική πράξη".

Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 15584)
Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 15584)
Πρόσκληση_Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την Εισηγητική Έκθεση (κωδικός θέσης ΑΠΕΛΛΑ 15584)
Ημερήσια Διάταξη της 17ης Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος 24-07-20