ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ SYLFF ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Η Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος υποτροφιών Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (SYLFF) του ΕΚΠΑπροκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 πέντε (5) υποτροφίες, κάθε μία ύψους 10.000 δολαρίων, για φοιτητές μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων σε κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 24:00, με δυνατότητα υποβολής αποκλειστικά μέσωτης υπηρεσίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτημάτων του ΕΚΠΑ στην ηλεκτρονικήδιεύθυνση: https://eprotocol.uoa.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη.