ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Το Υπουργείο Οικονομικών προκηρύσσει διαγωνισμό ανάδειξης υποτρόφων από τα έσοδα κληροδοτημάτων που υπάγονται στην άμεση διαχείρισή του. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί το Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 έως και την Τετάρτη 10 Μαϊου 2023 στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την προκήρυξη.